Her finner du inspirasjon til enkle grep du kan gjøre i hverdagen for å få økt overskudd og livsglede.

Hvorfor vi blir syke og hvorfor vi ikke trenger å bli det

inflammasjon Sep 17, 2020

Det var en fin og viktig artikkel i Aftenposten den 10.09.20 skrevet av Ida Gregersen og Maria Belland Olsen, forskere ved Rikshospitalet. De beskrev på en god og forståelig måte hvordan immunsystemet vårt spiller en stor rolle i utvikling av sykdom. De nevnte blant annet sykdommene hjerte- og karlidelser som kommer av at man får åreforkalkninger. De forklarte at høyt kolesterol i seg selv ikke er nok for å danne åreforkalkning, men at sammen med en forhøyet infalmmatorisk tilstand (også kalt betennelse) i kroppen, så dannes disse åreforkalkningene. Åreforkalkningene kan tette blodårene helt, og dermed kan det hindre blod til et område i kroppen, Det er da vi får infarkt, altså hjerteinfarkt eller hjerneinfarkt (også kalt slag).

De forteller også noe om hvor betennelse kommer fra, som røyking, stress, høyt kolesterol, dårlig kosthold og...

Les mer...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.